home
LezDenHaag201505.jpg

Lezingen Den Haag mei: Oefeningen in de zoektocht naar Waarheid

Alle grote religies en filosofieën uit de oudheid hadden als centrale gedachte: alle dingen, in hun grenzenloze verscheidenheid, komen voort uit een achterliggende Eenheid. Voortgekomen uit het Grenzenloze, draagt elk wezen dat Grenzenloze in zich, als zijn fundamentele kern.

In deze serie van vier lezingen onderzoeken we stapsgewijs alle aanwijzingen die er voor dit uitgangspunt bestaan

Lees meer >>

Waarheid en onwaarheid over mededogen als levenshouding

Lezing gemist? De video-opnames van de lezingen zijn tijdelijk terug te zien op deze site. Hiernaast de video-opname van de lezing van woensdag 20 mei in het Blavatskyhuis in Den Haag:

Waarheid en onwaarheid over mededogen als levenshouding

Deze laatste lezing van het seizoen sluiten we af met een onderzoek naar de werkelijke universele betekenis van mededogen en tot welke inspirerende praktische hervormingen een mededogende levenshouding leiden.
Bekijk meer lezingen >>

Symposium 2015

Symposium Raja Yoga Opvoeding van het reïncarnerende kind

Op zaterdag 30 en zondag 31 mei 2015 organiseert Stichting I.S.I.S. in Den Haag een internationaal symposium over Raja Yoga Opvoeding.
Dit systeem is gebaseerd op het feit dat alle vermogens al in de mens zitten, en toont hoe deze zo harmonieus mogelijk te ontwikkelen zijn.

U kunt zich nu hier inschrijven

Voor het volledige programma en meer informatie, zie http://www.stichtingisis.org/symposium/.

Lucifer22015.jpg

Nieuw nummer tijdschrift Lucifer

Actuele onderwerpen gezien in het licht van de Oude Wijsheid of Theo-sofia.

Lucifer nummer 2 van 2015 is uit met de volgende artikelen:


- Terug naar de kern is voor de moedigen!
- Denken over oneindigheid
- Toeval of wetmatigheid?
- De Wijsheid der Liefde
- Een andere kijk op de Islam
- Ahimsa, de kunst van geweldloosheid


Lees meer >>

Lucifer 2014, Vol. 3

Nieuw nummer Engelstalige Lucifer

Op onze internationale website www.blavatskyhouse.org kunt u het laatste nummer van Lucifer, the Messenger of Light van 2015 downloaden.

In dit nummer zijn artikelen te lezen als:

- H.P. Blavatsky’s message to the world
- How to prove Theosophy?
- Esoteric Islam

Meer Engelstalige nummers van Lucifer downloaden? Klik hier.

De strijd tussen Sji'ieten en Soennieten

De strijd tussen de Sji'ieten en Soennieten laait wereldwijd op. Nog steeds zijn deze beide takken van de Islam in Irak met elkaar in strijd, maar ook de vreselijke oorlog in Syrië vindt voor een niet onaanzienlijk deel zijn oorsprong in de – al dan niet vermeende – verschillen van de Sji’ietische en Soennitische interpretatie. Zelfs in Nederland ontstaat onenigheid, ja, soms regelrechte animositeit tussen beide groepen.

Het hierbij geplaatste artikel, dat enkele jaren geleden in Lucifer stond, laat duidelijk zien dat beide stromingen in de Islam niet zozeer elkaars tegenpolen zijn, maar elkaar aanvullen. Met dit artikel hopen we een bijdrage te leveren tot wederzijds begrip tussen Sji’ieten en Soennieten. Lees meer >>

Welkom bij Stichting I.S.I.S.

Welkom bij Stichting I.S.I.S., het International Study-centre for Independent Search for truth.

Onze organisatie biedt een open deur voor alle zelfstandige denkers. Jonge en oudere mensen die een mening willen vormen door eigen onderzoek naar waarheid. Over hun eigen leven, de gebeurtenissen in onze wereld, de natuur, religie, onze medemensen en wat we voor hen kunnen betekenen.

Je vindt bij ons kennis die vrij is van dogmatiek. Gebaseerd op het 'hoe' (wetenschap), het 'waarom' (filosofie) en het 'waartoe' (religie) van het leven.
Daarvoor kun je onze cursussen, lezingen en symposia bezoeken. Of thuis studeren met onze boeken en ons tijdschrift.

Je kunt ons natuurlijk ook bellen. Het telefoonnummer is: 070-346 15 45.

Laatste nieuws

22/05/15 : Waarheid en onwaarheid over mededogen als levenshouding
Deze laatste lezing van het seizoen sluiten we af met een onderzoek naar de werkelijke universele betekenis van mededogen en tot welke inspirerende praktische hervormingen een mededogende levenshouding leiden.  Lees meer >>

19/05/15 : Volg de lezing “Waarheid en onwaarheid over Mededogen als levenshouding” woensdag 20 mei live

Klik hier en volg de lezing van woensdag 20 mei om 20.00 uur in het Blavatskyhuis in Den Haag live via…  Lees meer >>

Meer nieuws >>

RSS Nieuws

RSS Podcast Feed RSS 2.0

Volg ons op Twitter

folderlezing