home
LezDenHaag201504.jpg

Lezingen Den Haag April: Spirituele impulsen in Oost en West

Wie de geschiedenis van de mensheid bestudeert, kan ontdekken dat er op cyclisch vastgestelde tijden impulsen worden gegeven die het geestelijke in de mens proberen te wekken. Die impulsen komen voort uit de Orde van Wijsheid en Mededogen.

Die universele orde zendt periodiek boodschappers de wereld in om de Theosofia in een voor die tijd passende vorm te verkondigen...

Lees meer >>

Ontdek je plaats en taak in het Leven

Lezing gemist? De video-opnames van de lezingen zijn tijdelijk terug te zien op deze site. Hiernaast de video-opname van de lezing van woensdag 25 maart in het Blavatskyhuis in Den Haag:

Ontdek je plaats en taak in het Leven

In de oneindige hiërarchie van leven heeft iedereen een functie te vervullen. Het totaal functioneert harmonisch wanneer elk wezen, overeenkomstig zijn ontwikkelingsgraad, zijn taak verricht.
Bekijk meer lezingen >>

LezBuiten201504.jpg

Oefeningen in de zoektocht naar Waarheid

Alle grote religies en filosofieën uit de Oudheid hadden als centrale gedachte: alle dingen, in hun grenzenloze verscheidenheid, komen voort uit een achterliggende Eenheid. Voortgekomen uit het Grenzenloze, draagt elk wezen dat Grenzenloze in zich, als zijn fundamentele kern.

In deze lezing onderzoeken we stapsgewijs alle aanwijzingen die er voor dit uitgangspunt bestaan – hoewel onze zintuigen een heel ander verhaal lijken te vertellen. Lees meer >>

1 apr Middelburg, 3 apr Amsterdam, 7 apr Arnhem,
12 apr Eindhoven, 14 apr Utrecht, 21 apr Rotterdam,
22 apr Leiden

Aankomende lezingserie Den Haag: april

Bij de aanvang van dit seizoen hebben alle sprekers een korte introductie gegeven op de lezingenserie die zij dit seizoen houden in het Blavatskyhuis. Hiernaast een voorproefje wat u te wachten staat voor de serie in april in Den Haag:


Spirituele impulsen in Oost en West


De introducties van de overige series dit seizoen zijn allemaal te bekijken op de pagina lezingen Den Haag>>

Lucifer12015.jpg

Nieuw nummer tijdschrift Lucifer

Actuele onderwerpen gezien in het licht van de Oude Wijsheid of Theo-sofia.

Lucifer nummer 1 van 2015 is uit met de volgende artikelen:


- Hoe bewijs je de Theosofia? H.P. Blavatsky en haar opvolgers
- Ethiek, de amorele, immorele en morele mens
- Nanotechnologie, een blik in de wereld van de cel
- Niet mijn Islam


Lees meer >>

Symposium 2014

I.S.I.S. Symposium Hoe ons bewustzijn ons brein verandert

Het symposium 'Hoe ons bewustzijn ons brein verandert' van 17 en 18 mei was live te volgen in drie talen.
De video opnames zijn nu terug te zien:
Nederlands,
Engels (en avondprogramma ook Duits)

Voor meer informatie, zie http://www.stichtingisis.org/symposium/.

De strijd tussen Sji'ieten en Soennieten

De strijd tussen de Sji’ieten en Soennieten laait wereldwijd op. Nog steeds zijn deze beide takken van de Islam in Irak met elkaar in strijd, maar ook de vreselijke oorlog in Syrië vindt voor een niet onaanzienlijk deel zijn oorsprong in de – al dan niet vermeende – verschillen van de Sji’ietische en Soennitische interpretatie. Zelfs in Nederland ontstaat onenigheid, ja, soms regelrechte animositeit tussen beide groepen.

Het hierbij geplaatste artikel, dat enkele jaren geleden in Lucifer stond, laat duidelijk zien dat beide stromingen in de Islam niet zozeer elkaars tegenpolen zijn, maar elkaar aanvullen. Met dit artikel hopen we een bijdrage te leveren tot wederzijds begrip tussen Sji’ieten en Soennieten. Lees meer >>

Welkom bij Stichting I.S.I.S.

Welkom bij Stichting I.S.I.S., het International Study-centre for Independent Search for truth.

Onze organisatie biedt een open deur voor alle zelfstandige denkers. Jonge en oudere mensen die een mening willen vormen door eigen onderzoek naar waarheid. Over hun eigen leven, de gebeurtenissen in onze wereld, de natuur, religie, onze medemensen en wat we voor hen kunnen betekenen.

Je vindt bij ons kennis die vrij is van dogmatiek. Gebaseerd op het 'hoe' (wetenschap), het 'waarom' (filosofie) en het 'waartoe' (religie) van het leven.
Daarvoor kun je onze cursussen, lezingen en symposia bezoeken. Of thuis studeren met onze boeken en ons tijdschrift.

Je kunt ons natuurlijk ook bellen. Het telefoonnummer is: 070-346 15 45.

Laatste nieuws

27/03/15 : Ontdek je plaats en taak in het Leven
In de oneindige hiërarchie van leven heeft iedereen een functie te vervullen. Het totaal functioneert harmonisch wanneer elk wezen, overeenkomstig zijn ontwikkelingsgraad, zijn taak verricht.  Lees meer >>

26/03/15 : Lezingen April 2015 - Spirituele impulsen in Oost en West
Wie de geschiedenis van de mensheid bestudeert, kan ontdekken dat er op cyclisch vastgestelde tijden impulsen worden gegeven die het geestelijke in de mens proberen te wekken.  Lees meer >>

Meer nieuws >>

RSS Nieuws

RSS Podcast Feed RSS 2.0

Volg ons op Twitter

folderlezing