home

DenHaag_Lezing_29Mar17.jpg

Lezingen Den Haag: MAART/APRIL

Evoluerende goden, mensen en dieren

Alle levende wezens evolueren. Evolutie wordt hier niet opgevat in de materialistische betekenis, maar in de zin dat de mogelijkheden en eigenschappen die in een wezen zitten, worden ont-wikkeld, naar buiten gebracht.

Waar komen die eigenschappen vandaan? En hoe ontwikkelen we ze?

Lees meer >>

Lezing gemist: woensdag 22 maart

Lezing gemist? De video-opnames van de lezingen zijn tijdelijk terug te zien op deze site.

De weg van wijsheid

In deze vierde lezing tonen we hoe universeel de weg is die Plato - in lijn met de Mysterieleringen - aanwijst om tot wijsheid te komen.

Bekijk meer lezingen >>

Lezbuiten_mrt-apr2017.jpg

De zin van het leven
In het licht van reïncarnatie en karma

In deze lezing wordt u inzicht gegeven hoe u de meest wezenlijke vraag kunt beantwoorden. Niemand anders dan uzelf kan die vraag beantwoorden. Maar er kunnen wel aanwijzingen gegeven worden hoe die vraag te beantwoorden...

Lees meer >>

05 maart in Eindhoven, 08 maart in Middelburg,
14 maart in Utrecht, 21 maart in Rotterdam,
31 maart in Amsterdam, 04 april in Arnhem,
12 april in Leiden,

Lezbuiten092016.jpg

Mededogen: voorbij meditatie en mindfulness

Heel veel mensen menen tegenwoordig dat mediteren, ‘mindfulness’ en vergelijkbare technieken dé oplossing zijn om de wereld weer in harmonie te brengen.

Maar de vraag moet gesteld: wat bereiken we ermee — en kunnen we niet wezenlijk méér?Lees meer >>

02 april in Eindhoven, 05 apri in Middelburg,
11 april in Utrecht, 18 april in Rotterdam,

lucifer-1-2017.jpg

Nieuw nummer tijdschrift Lucifer

Actuele onderwerpen gezien in het licht van de Oude Wijsheid of Theo-sofia.

De eerste Lucifer van 2017 is uit, met onder andere de volgende onderwerpen:

- Hoe maken we onze bubbel groter?
- De illusie voorbij: een oproep tot eenheid
- Wat is het doel van reizen?
- De universele politicus
- Hoe voorkom of genees je depressies?
- Plato en zijn betekenis voor onze tijd: een voorproef


Lees meer >>

Aankomende lezingserie Den Haag: APRIL

Bij de aanvang van dit seizoen hebben alle sprekers een korte introductie gegeven op de lezingenserie die zij dit seizoen houden in het Blavatskyhuis. Hiernaast een voorproefje wat u te wachten staat voor aanstaande serie in april in Den Haag:


Evoluerende goden, mensen en dieren


De introducties van de overige series dit seizoen zijn te bekijken op de pagina lezingen Den Haag>>

Onze huidige economische orde voorbij

Onze huidige economische orde voorbij

Van een materialistische naar een spirituele economie

Heeft u zich weleens afgevraagd op welke uitgangspunten onze huidige economische orde is gebaseerd? Een belangrijke vraag, omdat we dagelijks met de gevolgen van het huidige systeem worden geconfronteerd.

Lees het in onze nieuwe publicatie Onze huidige economische orde voorbij die u gratis kunt downloaden. Lees meer >>

Symposium 206

I.S.I.S. Symposium 2016: Universele Rechten van de Reïncarnerende Mens

Op zaterdag 21 en zondag 22 mei organiseerde Stichting I.S.I.S het symposium de Universele Rechten van de Reïncarnerende Mens.

Twee dagen van lezingen en workshops waarin de Universele Rechten van de Mens werden besproken, verdiept en onderbouwd vanuit de ethische grondslag die de Theosofia geeft.

Kijk hier de video-opnames terug of voor meer informatie op onze symposiumpagina.

Theosophy_Talks_2017-18_web

Theosophy Talks internationaal!

New program in English 2016-17

A new series of Theosophy Talks in English is planned from October 2016 till May 2017. In these monthly lectures you will be given an insight into the key thoughts of the Universal Wisdom of Theosophia.

The lectures will be held every 2nd Sunday in the Blavatskyhouse in The Hague and video recordings will be made available online.

More information >>

Lucifer 2017, No. 1

Engelstalige Lucifer no.1 2017

Op onze internationale website www.blavatskyhouse.org kunt u het eerste nummer van Lucifer, the Light-bringer van 2017 downloaden.

Dit nummer is voor een groot deel tot stand gekomen door de samenwerking met diverse theosofische organisaties met bijdragen van onder meer de vice-president van de Theosofische Vereniging (TS Adyar) over mededogen en van een lid van de Geünieerde Loge van Theosofen (ULT Santa Barbara) over de inspiratie die Gandhi uit de theosofie haalde.

Meer Engelstalige nummers van Lucifer downloaden? Klik hier.

Welkom bij Stichting I.S.I.S.

Welkom bij Stichting I.S.I.S., het International Study-centre for Independent Search for truth.

Onze organisatie biedt een open deur voor alle zelfstandige denkers. Jonge en oudere mensen die een mening willen vormen door eigen onderzoek naar waarheid. Over hun eigen leven, de gebeurtenissen in onze wereld, de natuur, religie, onze medemensen en wat we voor hen kunnen betekenen.

Je vindt bij ons kennis die vrij is van dogmatiek. Gebaseerd op het 'hoe' (wetenschap), het 'waarom' (filosofie) en het 'waartoe' (religie) van het leven.
Daarvoor kun je onze cursussen, lezingen en symposia bezoeken. Of thuis studeren met onze boeken en ons tijdschrift.

Je kunt ons natuurlijk ook bellen. Het telefoonnummer is: 070-346 15 45.

Laatste nieuws

Lezingen maart / april 2017 - Evoluerende goden, mensen en dieren28/03/17 : Lezingen maart / april 2017 - Evoluerende goden, mensen en dieren
Alle levende wezens evolueren. Evolutie wordt hier niet opgevat in de materialistische betekenis, maar in de zin dat de mogelijkheden en eigenschappen die in een wezen zitten, worden ont-wikkeld, naar buiten gebracht. 
Lees meer >>

Mededogen: voorbij meditatie en mindfulness28/03/17 : Mededogen: voorbij meditatie en mindfulness
Meditatie en mindfulness worden vaak in verband met spiritualiteit. Maar worden we er spiritueler van? En kunnen we anderen daarmee helpen? Is het een doel op zich of een middel, en dan voor welk doel? 
Lees meer >>


Meer nieuws >>

RSS Nieuws

RSS Podcast Feed RSS 2.0

Volg ons op Twitter

folderlezing